Модуль:Navbar

Матеріал з Енциклопедія Драматика
Перейти до: навігація, пошук

Документацію для цього модуля можна створити у Модуль:Navbar/документація

local p = {}

function trim(s)
  return mw.ustring.match( s, "^%s*(.-)%s*$" )
end

function error(s)
  local span = mw.html.create('span')

  span
    :addClass('error')
    :css('float', 'left')
    :css('white-space', 'nowrap')
    :wikitext('Помилка: ' .. s)

  return tostring(span)
end

function getTitle( pageName )
  pageName = trim( pageName );
  local page_title, talk_page_title;
  
  if mw.ustring.sub(pageName, 1, 1) == ':' then
    page_title = mw.title.new( mw.ustring.sub(pageName, 2) );
  else
    page_title = mw.title.new( pageName, 'Шаблон' );
  end  
  
  if page_title then 
    talk_page_title = page_title.talkPageTitle;
  else
    talk_page_title = nil;
  end
  
  return page_title, talk_page_title;  
end

function _navbar( args )
  if not args[1] then
    return error('Не задано назву')
  end
 
  local good, title, talk_title;
  good, title, talk_title = pcall( getTitle, args[1] );
  if not good then
    return error('Перевищено ліміт дорогих парсерних функцій');
  end  

  if not title then
    return error('Сторінка не існує')
  end
 
  local mainpage = title.fullText;
  local talkpage = talk_title and talk_title.fullText or ''
  local editurl = title:fullUrl( 'action=edit' ); 
 
  local viewLink, talkLink, editLink = 'переглянути', 'обговорити', 'редагувати'
  if args.mini then
    viewLink, talkLink, editLink = 'п', 'о', 'р'
  end
 
  local div = mw.html.create('div')
  div
    :addClass( 'noprint' )
    :addClass( 'plainlinks' )
    :addClass( 'hlist' )
    :addClass( 'navbar')
    :cssText( args.style )
 
  if args.mini then div.addClass('mini') end
 
  if not (args.mini or args.plain) then
    div
      :tag( 'span' )
        :css( 'word-spacing', 0 )
        :cssText( args.fontstyle )
        :wikitext( args.text or 'Цей шаблон:' )
        :wikitext( ' ' )
  end
 
  if args.brackets then
    div
      :tag('span')
        :css('margin-right', '-0.125em')
        :cssText( args.fontstyle )
        :wikitext( '[' )
        :newline();
  end
 
  local ul = div:tag('ul');
 
  ul
    :tag( 'li' )
      :addClass( 'nv-view' )
      :wikitext( '[[' .. mainpage .. '|' )
      :tag( 'span' )
        :attr( 'title', 'Переглянути цей шаблон' )
        :cssText( args.fontstyle or '' )
        :wikitext( viewLink )
        :done()
      :wikitext( ']]' )
      :done()
    :tag( 'li' )
      :addClass( 'nv-talk' )
      :wikitext( '[[' .. talkpage .. '|' )
      :tag( 'span' )
        :attr( 'title', 'Обговорити цей шаблон' )
        :cssText( args.fontstyle or '' )
        :wikitext( talkLink )
        :done()
      :wikitext( ']]' );
 
  if not args.noedit then 
    ul
      :tag( 'li' )
        :addClass( 'nv-edit' )
        :wikitext( '[' .. editurl .. ' ' )
        :tag( 'span' )
          :attr( 'title', 'Редагувати цей шаблон' )
          :cssText( args.fontstyle or '' )
          :wikitext( editLink )
          :done()
        :wikitext( ']' );
  end
 
  if args.brackets then
    div
      :tag('span')
        :css('margin-left', '-0.125em')
        :cssText( args.fontstyle or '' )
        :wikitext( ']' )
        :newline();
  end
 
  return tostring(div)
end

function p.navbar(frame)
  local origArgs
  -- Якщо викликаний через #invoke, використовувати аргументи, передані через шаблон, що викликає.
  -- Інакше, у цілях тестування, припустити, що аргументи передані напряму.
  if frame == mw.getCurrentFrame() then
    origArgs = frame:getParent().args
  else
    origArgs = frame
  end
 
  -- ParserFunctions розглядають порожній рядок як false, тож, щоб дотриматися попередньої
  -- поведінки {{navbar}}, міняємо всі порожні аргументи на nil, тож Lua розгляне
  -- їх також як false.
  args = {}
  for k, v in pairs(origArgs) do
    if v ~= '' then
      args[k] = v
    end
  end
 
  return _navbar(args)
end
 
return p